לא נוכה לו מס מיתרת הפיצויים הפטורים

גיל בן 43 פרש פרישה מוקדמת וחסך 72000 ש”ח.
גיל עזב את עבודתו וקיבל 250,000 שח פיצויי פיטורין בנוסף לקרן הפנסיה אשר תשלם לו קצבה החל בהגיעו לגיל פרישה. חבות המס בגין פיצויי הפיטורין עמדה על 72000 שח.
בעקבות בדיקה ביקש גיל רצף קיצבה על סכום מענק הפרישה החייב במס.
עקב בקשה זאת לגיל לא נוכה לו מס מיתרת הפיצויים הפטורים.