האם עוסק מורשה יכול לקבל החזרי מס

עוסק מורשה הנה הגדרה לצורכי מע”מ, עצמאי יכול להתאגד בשתי דרכים על מנת לנהל עסק, הראשונה הנה באמצעות עוסק פטור והשניה הנה באמצעות עוסק מורשה. גם חברה הנה עוסק מורשה לעניין מע”מ.
כאשר מדובר בבעל עסק עצמאי אשר הקים עסק ראשון קטן בדרך כלל מומלץ לפתוח ראשית עוסק פטור אשר נהנה מהקלות שונות לעומת מי שפותח ישירות עוסק מורשה. ההקלות הנן לעניין מע”מ בלבד.

עוסק מורשה והמע”מ

עוסק מורשה מחויב בהפקה של חשבוניות מס כאשר הוא מוכר מוצרים או מספק שירות ללקוחותיו בעוד שעוסק פטור אינו רשאי להפיק חשבוניות מס בגין השירות אותו הוא מספק כלומר הוא לא משלם מע”מ על העסקאות אותן הוא מבצע.
תשלום מע”מ הנו בסכום משמעותי ולכן במידה והעסק קטן מומלץ לשקול התאגדות באמצעות עוסק פטור. אמנם היתרון של עוסק מורשה הנו שכאשר הוא רוכש תוצרת אשר משמשת אותו בעסק שלו, הוא יכול לקזז את המע”מ בגין התשומות אותן הוא רוכש. כלומר הוא מקבל החזרים ממע”מ גם אם טרם מכר את המלאי שלו.
פתיחת עוסק מורשה נעשית על ידי פניה לשלוש רשויות המס, למעשה את העוסק המורשה פותחים במע”מ אמנם לאחר מכן יש לפתוח תיקים בעוד שתי רשויות מס, מס הכנסה וביטוח לאומי, כל אחת מהרשויות הללו דורשת נתונים על בעל העסק, בהתאם לנתונים שהוא מספר ולפעילות העסק נקבעים לו חובות דיווח ותשלום מס.

דוח חודשי ושנתי למס הכנסה

יש לדווח ולשלם לכל אחת מרשויות המס ברמה חודשית או דו חודשית סכומים הנגזרים מהרווח או מהמחזור של העסק. למשל מס הכנסה מקדמות משולם מהמחזור החודשי של העסק בעוד שביטוח לאומי משולם בהתאם לרווחים צפויים או נצפים של העסק בעבר.
עוסק מורשה נדרש להגיש דוח שנתי למס הכנסה, דוח זה קובע את החבות של העוסק למס הכנסה בגין הפעילות שלו לאורך כל השנה, במהלך השנה שילם העוסק המורשה מקדמות למס הכנסה ולכן בהתאם לדוח השנתי הוא יהיה צפוי לשלם מס נוסף על מנת להשלים את המס הכולל לשנה אמנם יתכנו מצבים בהם העוסק המורשה זכאי לקבלת החזרי מס.
ההתנהלות מול הרשויות נעשית בדרך כלל באמצעות מייצג אשר מוסמך לייצג את העוסק המורשה, המייצג הבכיר ביותר הנו רואה חשבון,כאשר ישנם רואי חשבון אשר מתמחים בעסקים של עצמאים או חברות קטנות ואשר מספקים שירותים אלו.