מס הכנסה

מס הכנסה הוא מס המוטל על הכנסה של יחידים או עסקים (תאגידים או גופים משפטיים אחרים). תמיד,בכל העולם נגבים מיסים שונים לטובת המדינה ויש חוקים של מס הכנסה שמשתנים מידי פעם. הכללים של מס הכנסה מסובכים וצריך מורים פרטיים כדי להבין מה כדאי או איך לפעול כאיש פרטי שכיר או כעסק. בגלל יש רואי חשבון שמתמחים בהגשות דוחות תקופתיות. מיסוי הכנסות יכול להיות פרוגרסיבי, מידתית, או רגרסיבי. כאשר המס מוטל על ההכנסות של חברות, זה נקרא לעיתים מס חברות, מס הכנסה תאגידי, או מס רווח. הכנסות ממסים לעיתים קרובות נובעות ממס הכנסה של הפרט (עם כמה ניכויים מותרים), ואילו הכנסות מיסי חברות קרובות המס הוא על הרווח הנקי (ההפרש בין סך ההכנסות, הוצאות ברוטו, ועל מחיקות נוספות). המערכות השונות נוטות להגדיר הכנסה אחרת, ולעתים קרובות לאפשר הפחתה רעיונית של ההכנסה (כגון הפחתה מבוסס על מספר הילדים הנתמכים). להרבה אנשים יש חרדות בגלל מס הכנסה בגלל שאף פעם לא ניתן לדעת איך יתקבל הדוח ואם לא יהיה צורך לשלם תוספות. בצד שני יש אנשים שאחרי הגשת הדוחות נהנים מקבלת החזר מס שונים ע”פי החלטת הפקידים שבודקים את המסמכים.
“רשת המס” מתייחס לסוגי התשלום ממוסים, שכלל רווח אישי (שכר) או על ניהול פרויקטים כמו רווחי הון, הכנסות העסק. התעריפים עבור סוגים שונים של הכנסה עשוי להשתנות וחלק לא ניתן לחייבה במס כלל. רווחי הון, ניתן לחייבם במס כאשר הבינה (למשל כאשר מניות נמכרות), או כאשר שנגרמו (למשל כאשר מניות מעריכים ערך). הכנסה עסקית עשויה להיות רק במס אם היא משמעותית או מבוסס על האופן שבו הוא שולם. סוגים מסוימים של הכנסות, כגון ריבית על אחסנה של הכסף בחסכונות בבנק, עשוי להיחשב רווחים אישיים (בדומה שכר) או כרווח נכס הבין (בדומה מניות למכור). בחלק ממערכות המס, הרווח האישי עשוי להיות מוגדר אך ורק שם העבודה, מיומנות, או השקעה נדרשת (שכר למשל). רואי חשבון יודעים שבמקרים אחרים, הם עשויים להיות מוגדרים בצורה רחבה כדי לכלול (למשל זוכה הימורים). החזרי מס הם בכמה מישורים ולא רק מהכנסות. מס שבח מחזירים עבור רכישת בתים ולא הרבה אנשים יודעים מה בדיוק הזכויות שלהם.