החזרי מס לשכירים

אנשים בישראל, כי הם עובדים אינם נדרשים להגיש החזר מס בישראל רק אם הרווחים שם משנת 2003 מתוך שכר להשכרה חורג מ- 520.000 שקלים בשנה. מאז הפרט אינו נדרש להחזיר מס. לא מדובר על בגרות במתמטיקה אלא מקרה זה רלוונטי בכמה מצבים: החזר מס מגיע לאדם אם אדם עבד במקום אחד או יותר והיה מנוכה במס מעבר לרמה המוסכמת ולו יש מקומות נוספים התעסוקה, אם אדם היה מועסק רק בחלק של השנה, אם אדם (, הבעל לאשתו או ילד מתחת לגיל 18) תרמו באופן עצמאי את מדיניות ביטוח חיים, ביטוח רכב או קופת גמל שלא היו כלל בתלוש המשכורת שלו, בתנאי שלא כל משכורתו היה מכוסה על ידי זכויות סוציאליות, הוא יכול להעפיל הטבות המס על ידי הגשת דו”ח המס.
בנוסף, אם אדם שתרם למוסד ציבורי מוכר, הוא יכול לקבל החזרי מס של עד 35% מן הסכום שמעל 370 שקל בתנאי שהתרומה אינה מעל 2,120,000 שקלים או 30% מההכנסה החייבת שלו או התחתון של שני, אם אדם מועסק בתשלום עבור קורסי לימוד נוספת שלו מקצוע על מנת לשמור על קשר עם הסטנדרטים במקצוע שלו על בתנאי שהוא לא היה החזר הוצאות אלה על ידי שלו המעסיק, אם עובד שילם עבור הספרים מקצועי של מנהל פרויקטים במקצוע שלו, הוא עלול לנכות את ההוצאות מן ההכנסה החייבת שלו, אם העובד משלם דמי ארגון מקצועי במקצוע שלו, הוא רשאי לנכות את ההוצאות מן ההכנסה החייבת שלו.