החזר דמי ביטוח לאומי

לא כל האזרחים מודעים על האפשרות לקבלת החזר דמי ביטוח לאומי. כולם משלמים ביטוח לאומי באופן אוטומטי בתלוש השכר וכמעט אף פעם לא שואלים אם התשלום הוא נכון. מתברר שיש לא מאת מצבים בהם הייתם צריכים לשלם פחות או בכלל לביטוח לאומי. אם לא תבדקו בטובלו החזר.
קיימות חברות רבות העוסקות בהחזרי מס הכנסה לשכירים. אולם קיימים מספר מועט של גופים העוסקים בהחזר דמי ביטוח לאומי.
זאת זכות החוקית לדרוש החזרים בגין תשלומי יתר לביטוח לאומי ששולמו בפנקס או נוכו דרך תלוש השכר.

שאלון לבדיקת זכאותכם להחזר דמי ביטוח לאומי

בהמשך מספר שאלות לבדיקת זכאותכם להחזר דמי ביטוח לאומי. חשוב לציין כי השאלון עונה על מצבים שכיחים ואינו מכסה את כל מגוון המקרים בהם עשוי הנישום לקבל החזרים שכאלה.
אם תשובתכם לאחד או יותר משאלות הבאות חיובית מומלץ לפנות לרואה חשבון כדי לבדוק את האפשרות לקבלת החזרים מביטוח לאומי.
בכל שאלה נוספת ניתן ליצור קשר עם רואה חשבון מומחה בתחום החזרי דמי ביטוח לאומי אשר יבדוק כל מקרה לגופו בהתאם לחוק והפסיקה הרלוונטית בנושא.

1. האם עבדת במקביל במספר מקומות עבודה כשכיר והכנסתך החודשית מהמעסיק העיקרי לא עברה את סך 4500 ש”ח ברוטו או לחלופין הכנסתך החודשית ברוטו מכל המקורות עברה את סך 35000 ש”ח בחודש?

2. האם קיימת הכנסה ממספר מקורות במקביל (לדוגמא שכר עבודה, הכנסה מעסק, דמי שכירות, דיבידנד, שכר דירקטורים וכו’) ושילמת דמי ביטוח לאומי גם על חלק מהמקורות הנוספים מלבד השכר?

3. האם לך או לבעלך יש לכם עסק המסווג כ”עוסק פטור” ושילמת דמי ביטוח לאומי?

4. אם בני הזוג עובדים בעסק משפחתי ודמי ביטוח לאומי נוכו רק מהבעל?

אם את/אתה בגיל פרישה וקיבלת פנסיה והכנסה ממקור נוסף.

אם השכרת נכס בגינו חויבת בדמי ביטוח לאומי ואשתך עקרת בית או בעלת “עוסק פטור”.

אם ילדת ומימשת אופציות או קיבלת בונוס/מענק/הפרשי שכר בשל עבודתך עד שנה מתאריך הלידה.

אם אחת מהתשובות לשאלות הנ”ל נכונה אפשר שפנייתך תזכה אותך בהחזר דמי ביטוח לאומי של אלפי שקלים !