בדיקת זכאות לקבל החזר מס

בהמשך שאלון שיקבע את זכאותך להחזר מס אם התשובה לאחת או יותר מן השאלות המופיעות בו היא חיובית.
חיוני לעיין בתשומת לב ולהקדיש מספר דקות לשאלון המצורף אותו לצורך מיקסום החזר המס המגיע לך.
השאלון הוא מקיף ויתכן כי העיון בו מייגע מעט, אולם הוא עשוי להשתלם לך ולהביא לניצול מלוא הזכויות המגיעות לך כחוק.

1. האם נוכה לך מס על הכנסותיך (במידה ולא נוכה מס אינך זכאי להחזר מס ואין טעם בקריאת השאלון)

2. האם החלפת מקומות עבודה בשנים אחרונות?

3. האם בשנים אחרונות היו לך הכנסות ממספר מקומות בו זמנית?

4. האם בשנים אחרונות קיבלת גמלאות (אבטלה ,דמי לידה, דמי פגיעה)?

5. האם בשנים אחרונות שילמת לצורך השתלמויות / לימודים מקצועיים / או ספרות מקצועית ?

6. האם בשנים אחרונות מכרת דירה/מגרש/נכס הון ושילמת מס שבח ?

7. האם סיימת לימודי תואר בשנים אחרונות?

8. האם בשנים אחרונות היו לך רווחים מניירות ערך ונוכה מהם מס?

9. האם בשנים אחרונות קיבלת פיצויי פיטורין ונוכה לך מס?

10. האם בשנים אחרונות היה לך ילד שקיבל קצבת נכות כללית מביטוח לאומי?

11. האם אחד מילדכם לקוי למידה או סובל מהפרעות קשב וריכוז?

12. האם בשנים אחרונות היית אם חד הורית / גרושה?

13. האם הנך עולה חדש/תושב חוזר?

14. האם בשנים אחרונות שילמת מזונות?

15. האם שילמת שלא דרך מעבידך תשלומים עבור אבדן כושר עבודה/משכנתא ?

16. האם בשנים אחרונות קיבלת נכות רפואית משוקללת מעל 90%?

17. האם השתחררת מהצבא/שירות לאומי בשנים אחרונות?

18. האם התגוררת בישוב ספר (או לחלופין אינך מתגורר בישוב ספר אך הנך מורה או רופא העובד בישוב שכזה)?

19. האם תרמת למוסד מוכר וברשותך קבלות על כך?

20. האם הנך משפחה שכולה וקימות קבלות על הוצאות הנצחה?

21. האם עבדת בחו”ל אצל מעביד ישראלי?

22. האם פדית את קרן ההשתלמות לפני הזמן ונוכה לך מס?

25. האם חויבת בפיצויים חייבם במס ולא עבדת / עבדת חלקית בשנה לאחר מכן?