החזר מס לגמלאים

האם יצאתם לפנסיה לאחרונה? האם אתם ממשיכים לעבוד בגמלאות? אז ייתכן ומגיע גם לכם החזר מס מהמדינה. לאחר שעבדתם שנים רבות ובעת הפרישה נוכו לכם תשלומי הפנסיה וביטוחי המנהלים, קיבלתם את פיצויי הפרישה שלכם, האם אתם מודעים לכך שייתכן והמדינה מחזיקה כסף שהוא שלכם ושלכם בלבד, ומכיוון שלא דרשתם את ההחזר, לא קיבלתם אותו.

בדיקת הזכאות של גמלאים לקבלת החזרי מס

ישנם גורמים רבים שיש לקחת בחשבון בבדיקת הזכאות של גמלאים לקבלת החזרי מס. החל מגורמי החקיקה: פקודת מס ההכנסה והתקנות הנלוות לה, חוקי ההסדרים, תקנוני קרנות הפנסיה, חוקי גיל הפרישה שייתכן והשתנו, ותקנות ניהול קופות הגמל. בנוסף, יש להתחשב בסוג הפנסיה, ביטוח מנהלים או אם הפנסיה ותיקה או חדשה יותר, מהו סכום פיצויי הפרישה ששולמו, מספר שנות העבודה, הרכב הסכומים בפיצויי הפרישה, מועד קבלתם, והאם בוצעה פריסת פיצויים החייבים במס. יש לתת את הדעת על סכום הגמלה החודשית, ההכנסה מעבודה כשכיר בנוסף לגמלה, אם יש כזאת, הפקדות לקופת גמל, גיל הגמלאי ומצבו המשפחתי, ובהתאמה, האם יש לבן או בת הזוג הכנסות והכנסות מריבית או ממיסוי פעילות בניירות ערך.

החזר מס לגמלאים – איך לדעת אם אתה זכאי?

ישנם מקרים מסוימים בהם תיתכן זכאות לקבלת החזר מס עבור פנסיונרים. אם היה שינוי במצב המשפחתי, גירושין, נישואין, או חס וחלילה, מוות. במידה ואתם ממנים את בן או בת זוגכם. אם פרשתם לגמלאות במהלך השנה, אז ניתן לחשב מחדש את סכומי המס ולקבל החזר מס בהתאם. תקבלו החזר מס גם במידה ואתם ממנים הוצאות בגין אשפוז סיעודי.
אם עברתם לישוב מגורים כגון עיירות פיתוח מסוימות, תוכלו לקבל הנחה בתשלום מס ההכנסה, ואם אתם עובדים לאחר גיל הפרישה, תוכלו לקבל החזרי ביטוח לאומי. יתרה מזאת, לאחר מחלה קשה, ייתכן ויגיע לכם החזר מס על תקופה מסוימת.
במידה ואתם מוכרים את דירת המגורים לצורך רכישת זכות בבית אבות, תוכלו לקבל פטור ממס שבח, וכן אם בחרתם להשכיר את דירת המגורים ולעבור לבית אבות, תיהנו מפטור ממס על קבלת דמי השכירות, גם במידה אם זוהי שכירות של בית עסק השייך לגמלאי.