החזר מס בגין לידה

גלית עובדת הייטק מימשה אופציות 5 חודשים לאחר שחזרה מחופשת לידה וקיבלה תוספת דמי לידה. גלית מימשה אופציות בסך 120000 ש”ח כ 5 חודשים לאחר שחזרה מחופשת הלידה וחויבה בשל מימוש זה בתלוש השכר במס הכנסה ובדמי ביטוח לאומי. מבדיקה שערך רואה חשבון התברר כי ניתן ליחס חלק מהכנסה זו לתקופה שבשלה קיבלה גלית דמי לידה. גלית קיבלה תוספת דמי לידה בסך 20000 שח.