החזר דמי ביטוח לאומי לפנסיונר

שאול הוא פנסיונר והחליט להשכיר חנות שהיה בבעלותו – לאחר בקשה מנומקת הוא קיבל החזר דמי ביטוח לאומי 23200 ש”ח. שאול יצא לפנסיה בפרישה מוקדמת ומקבל פנסיה חודשית בסך 7300 ש”ח.
בנוסף הוא משכיר חנות בשכירות חודשית של 3000 שח. שאול שילם דמי ביטוח לאומי על הכנסותיו אלה. מבדיקה שנערכה הסתבר כי אין לשלם דמי ביטוח לאומי על הכנסתו הפאסיבית מהשכרת החנות מאחר והיא לא עולה כדי 50% מהכנסתו הכוללת. שאול
קיבל החזר דמי ביטוח לאומי בסך 23200 שח.