מדוע מגיע לך החזר מס הכנסה?

למרות מה שמקובל לחשוב, החזר מס הוא דבר שכיח למדיי בישראל כשמדובר בעובדים שכירים, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בעצמאיים או בעסקים. מתי, אם כן, קיים סיכוי לקבלת החזר מס? התשובה לשאלה הזאת פשוטה – כאשר מסיבות שונות נוצר מצב שבו נגבו מסים בסכום גבוה מהדרוש. במקרים כאלה תדאג מדינת ישראל לבצע החזרי מס לזכאים. ואולם בחלק גדול מהמקרים, ובעיקר כשמדובר בשכירים, ההחזר איננו מבוצע באופן אוטומטי ויש להגיש בקשה להחזר, המלווה במסמכים ובטפסים המתאימים.

להלן מספר מצבים שבהם ניתן לקבל החזר מס

• דיווח שגוי על מצב תעסוקתי של בן / בת הזוג: כאשר בת הזוג איננה עובדת ואין לה הכנסה, יש לזקוף לזכותו של בן הזוג נקודת זיכוי נוספת. אם חלה טעות בנושא, זכאי בן הזוג להחזר שווה ערך לשתים עשרה נקודות זיכוי בשנה. (בשנת 2012 – 215 ₪ לחודש, 2,580 ₪ לשנה)

• רישום שגוי של כתובת: מי שגר ביישוב ספר או באזור הנחשב אזור פיתוח, זכאי להנחה בתשלומי מס הכנסה בשיעורים שונים, על פי מקום המגורים שלו. במקרים שכתובתו של העובד איננה מעודכנת ברישומי המעביד, לא תבוא ההנחה במס לידי ביטוי. תביעה לקבלת החזר מס בצירוף הטפסים המתאימים תזכה את התובע בדרך כלל בהחזרים.

• חייל משוחרר: חיילים משוחררים זכאים לזיכוי מוגדל במס ההכנסה, המסתכם בשתי נקודות זיכוי לשנה – נכון לשנת 2012 שווי ההטבה הוא 430 ₪ לשנה. חיילים שהמעביד שלהם לא מימש עבורם את הזכות הזאת זכאים לתבוע החזר מס.

• תרומות: מי שתרם למוסד ציבורי מוכר לצורך קבלת תרומות, זכאי להחזר מס בגובה 35% מסך התרומה שלו. סכום התרומה חייב לעלות על מינימום מסוים (נכון לשנת 2012 – 420 ₪) אסור גם שגובה התרומה יעלה על 30% מהשכר החייב במס. לשם מימוש ההחזר יש להגיש תביעת החזר מס.

חשוב לדעת

ראשית, הסיבות לעיל הן רק חלק מזערי מהסיבות שבגינן ניתן להגיש תביעה לביצוע החזרי מס. שנית – אין החזר מס שלילי. משמעות העניין היא שהחזרי המס יהיו עד גובה המס ששולם בפועל. אם אדם מסוים שילם במהלך השנה 2,000 ₪ מס אבל זכאי לקבלת החזר מס של 2,580 – הוא יקבל החזר בגובה 2,000 ₪ בלבד – הסכום ששולם למס ההכנסה באותה השנה.