החזר ביטוח לאומי – מי שאינו עובד ואינו עצמאי

משה עבד כשכיר וכעצמאי פרילנסר וקיבל החזר דמי ביטוח לאומי 22500 ש”ח. משה עבד כשכיר ומשכורתו החודשית ברוטו הייתה 15000 ש”ח בחודש. בנוסף היה פרילנסר עצמאי והכנסתו החודשית הייתה 2500 שח בחודש. משה שילם דמי ביטוח לאומי על הכנסותיו כחוק.
מבדיקה שערך רואה חשבון הסתבר כי משה עבד מספר שעות מועטות כפרילנסר עצמאי ולפיכך הוא עונה על ההגדרה של “מי שאינו עובד ואינו עצמאי” ואינו חייב בגין הכנסותיו אלה בתשלום דמי ביטוח לאומי.
משה קיבל החזר דמי ביטוח לאומי בסך 22500 שח