החזר ממס ניירות ערך

יוסי קיבל החזר מס של בגין מס שנוכה לו על רווחים מניירות ערך. יוסי הרוויח מניירות ערך סך של 40000 שח בשנה ובגינם ניכה לו הבנק מס כחוק. בדיקתנו העלתה כי ליוסי הפסד מניירות ערך משנים קודמות בנוסף להפסד שנגרם לו בשנת אחרונה בחשבון בנק אחר.
יוסי הגיש באמצעות רואה חשבון מומחה דוח לרשות המס והחזר המס הגיע ישירות לחשבונו בבנק.