טיפים להקלות במס לשכירים

הטיפים המצורפים בהמשך מתייחסים להקלות הנפוצות בלבד ובשום מקרה אינו מתיימר לכלול את כל ההקלות הקבועות בחוק ובפסיקה המשפטית. כדי לקבל ייעוץ נכון ואישי חשוב לפנות לרואה חשבון המתמחה במיסוי שיכול לבדוק כל האפשרויות העמודות לרשותכם מבחינה חוקית.
להלן כמה טיפים שיכולים לזכות אותכם בהקלות במס לשכירים:

עבודה בחלק מהשנה

אם עבדת בחלק מהשנה ולא היו לו הכנסות נוספות לבד ממשכורת,יש זכאות לניכוי מס מופחת ממשכורתו. זה קורה בגלל שנקודות הזיכוי הן שנתיות (חישוב המס כולו הוא שנתי מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר).

הקלות במס עבור עובד(ת) שבן(ת) הזוג אינו עובד

אם אחד מבני הזוג לא עובד יש נקודת זיכוי במס עבוד הבן הזוג שעובד.

הקלות במס עבור אשה עובדת

בחישוב המס של אשה עובדת תובא בחשבון 1/2 נקודת זיכוי נוספת (כלומר אשה עובדת זכאית ל 2.75 נקודות זיכוי).
אם לאשה עובדת ילדים – היא זכאית ל- 1/2 נקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד בשנת הולדתו (“ילוד”) ובשנת הגיעו לגיל 18, (“בוגר”) ולנקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד בשנה שלאחר לידתו ועד לשנה שלפני הגיעו לגיל 18.
אישה נשואה עם ילדים העובדת ובעלה אינו עובד – זכאית ל- 1/2 נקודת זיכוי נוספת ובסה”כ ל- 1/4 3 נקודות זיכוי.

משפחה חד הורית

עובד חד הורי או עובדת חד הורית, זכאים להקלה נוספת בתשלום מס ההכנסה באמצעות נקודות זיכוי:
נקודת זיכוי אחת בשל היותם משפחה חד הורית.
(בנוסף לנקודות זיכוי בגין ילדים)

תושבים באזורי פיתוח או ביישובי ספר

תושבים בישובים באזורי פיתוח או בישובי ספר, זכאים להנחה ממס הכנסה. הנחה ניתנת בשיעורים שונים מיישוב ליישוב. בשנים אחרונות אחוזי ההנחה משתנים כל הזמן ומומלץ לבדוק אם בכלל לא התבטלו.

הנחות במס לחיילים משוחררים

קיים מעניק למשתחררי צה”ל ויש זיכוי על הכנסתו  במשך שנתיים  לאחר השחרור מהשירות הסדיר.
מי זכאי לזיכוי ומה היקפו?
• מי ששירת 24 חודשים מלאים לפחות זכאי ל- 2 נקודות זיכוי חודשיות.
• מי ששירת בין 12 ל- 24 חודשים או פחות (אם שוחרר מטעמי בריאות או נכות), זכאי לנקודת זיכוי אחת,.
• הזיכוי יינתן ל כל הכנסה מיגיעה אישית בכל תחום עיסוק, ובכל הענפים, כולל ענפי שירותים.

הנחות במס לעולים חדשים

עולה חדש זכאי להקלות במס במשך 3 שנים וחצי מיום עלייתו ארצה. הזמן נמדד מתחיל עם קבלת תעודת עולה, ונמשך ברציפות גם כאשר לעולה אין הכנסה. לא תובא במניין זה תקופת שירות סדיר בצה”ל או תקופת לימודים במוסד על תיכוני.

זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב במוסד

קיימת הפחתת מס של 35% מהסכומים שהוא או בן זוגו שילם לאחזקתו במוסד.

זיכוי בגין ילד נטול יכולת

במקרה שלעובד יש ילד עם הגבלות מסוימות הוא יקבל נקודות זיכוי במס

ניכוי או זיכוי עבור תשלומים לקופות גמל

המוסג ניכוי מתייחס להפחתה מההכנסה החייבת במס.
המוסג זיכוי מתייחס להפחתה מהמס שחייב העובד.

פיצויי פרישה

פיצויי פיטורין, המשולמים לעובד בעת פרישתו מעבודתו, פטורים ממס בגבולות שנקבעו בחוק:
משכורת חודשית לכל שנת עבודה. סכום הפטור מוגבל עד לתקרה מסוימת ומתעדכן מפעם לפעם (בינואר 2007: 10,220 ש”ח). את פיצויי הפרישה החייבים במס אפשר לפרוס בחלקים שווים על פני כמה שנים כדי לזכות בהקלה בתשלום המס.

תרומות

התורם למוסד ציבורי (מוסד המוכר על ידי שר האוצר ואושר על-ידי ועדת הכספים של הכנסת) זכאי לזיכוי ממס הכנסה בגובה של 35% מסכום התרומה. לסך התרומות שניתן לקבל עבורן זיכוי יש מינימום) ומקסימום