צור קשר

פרישה

מס שבח

ביטוח לאומי

מס הכנסה

מי אנחנו

דף הבית

חינם - בדיקה און ליין

שילמת הרבה למס הכנסה ? מכרת דירה או מגרש ושילמת אלפי שקלים מס שבח ? ניכו לך יותר מידי דמי

ביטוח לאומי? תן למומחים של צוות Max-Tax למצות את  כל הזכויות המגיעות לך. הבדיקה ללא תשלום ובדיסקרטיות מוחלטת. עמלה משתלמת רק על בסיס הצלחה.

 

את השאר נעשה נעשה כבר אנחנו עבורך.

 

חוות דעת מומחה

מי שמבקש לנקוט בהליך משפטי או להתגונן מפניו חייב פעמים רבות להצטייד בחוות דעת של

מומחה לצורך הוכחת טענותיו.
חוות דעת דיני עבודה
פוטרת ? פגעו בזכויותיך? אתה זקוק לייעוץ מקדמי,חוות דעת לבית המשפט ?המומחים של Max-Tax  יתנו לך מענה מקצועי ומהימן ,יחשבו את הסכומים המגיעים לך , ויעריכו את סיכוייך בתביעה בבית המשפט .חוות הדעת/יעוץ ניתנת בעניין- פיצויי פיטורים, התפטרות, זכויות עובדים, הרעת תנאים, חוזה עבודה אישי, נשים בהריון, הכרה ביחסי עובד מעביד, הלנת שכר, הפליה בעבודה, ועוד.
חוות דעת כלכלית
נדרשת עדות בעלת היבט כלכלי בבית משפט? זקוק לחוות דעת בעניין חישוב חוב הכולל חישובי ריבית והצמדה ? זקוק לחישוב מורכב כולל ריבית פריים, ריבית פיגורים, ריבית חשב כללי, מדדי תשומות
הבנייה ? רואי חשבון של
 Max-tax הינם בעלי ניסיון מקצועי בעניין וישיגו עבורך הלקוח את התוצאות הטובות ביותר.

לפרטים נוספים לחץ כאן

 

מדריך למוכר דירת מגורים
דירת המגורים זכתה ליחס מיוחד בתיקון מספר 45 לחוק מס שבח בכל הקשור לשיעורי מס  הרכישה  החדשים.

לעניין מס הרכישה מבחין התיקון בין דירה יחידה לדירה נוספת כשלדירה יחידה מוענקת מדרגת מס נוספת בשיעור של
0.5%.

ראוי לציין כי בסוגיא זו איבחן המחוקק בין הדירה הנרכשת שהגדרתה הינה בהתאם להגדרת דירת מגורים במס רכישה לבין מניין הדירות הנוספות שבבעלות הרוכש, כשלעניין זה

מפנה המחוקק לתוכן הוראת סעיף 49ג' הרלוונטית למס שבח. דא עקא שלצורך מניין הדירות הנוספות משתמש המחוקק בהגדרת "דירת מגורים" במס רכישה הרלוונטית לסעיף 91א) לחוק דבר שגורם להחמרה אצל הנישום כפי שיווכח להלן.

השוני בהגדרות עשוי להביא לאבחנה המעניינת הבאה:

בעל "דירת מגורים" (כהגדרתה בסעיף
1) הרוכש דירה מקבלן ומבקש ליהנות ברכישת הדירה החדשה ממדרגת המס לדירה יחידה (0.5%) יהיה חייב למכור בתוך שנים עשר חודשים את דירתו הישנה.

במצב הפוך בו לרוכש "דירת מגורים" (כהגדרתה בסעיף
9(ג)) ישנה דירה נוספת שרכש לפני כן מקבלן, הוא יוכל ליהנות ממדרגות מס רכישה לדירה יחידה רק אם ימכור את הדירה הראשונה שרכש מהקבלן תוך שנים עשר חודשים מיום חתימת החוזה לרכישתה ולא מיום סיום בנייתה למרות שדירה זו אינה "דירת מגורים" לפי סעיף 1 עד שלא תסתיים בנייתה, וזאת משום שהמחוקק אימץ במפורש לעניין מניין הדירות את ההגדרה שבמס רכישה.

לסיכום נומר, דירת המגורים זכתה ליחס מיוחד ומועדף בתיקון מס'
45 לחוק מס שבח, בשורה של נושאים החל מהפטור ממס מכירה, עבור דרך שיעור מס מכירה מיוחד וכלה בשיעור מס רכישה מופחת.

מעניין לציין כי בכל נושאים אלה ישנה התייחסות שונה של המחוקק להגדרת דירת המגורים. החל מהגדרתה לצורך הפטור ממס שבח עבור דרך ההגדרה לצורך מס רכישה וכלה בהגדרת כלאיים שחלקה קשור במס רכישה וחלקה שונה ממנה (הגדרת "דירה יחידה").

בהזדמנות זו נבקש להבהיר את התייחסותינו למספר מקרים בהם עולה שאלת הגדרת הנכס כ"דירת מגורים מזכה":
 דירת נופש
מדובר בדירה שבעליה חייב להכלילה בקבוצת הדירות המושכרות באופן שוטף, לדיירים מתחלפים.

במקרה זה, לדעתנו, הדירה לא תיחשב כדירת מגורים הן לעניין מס הרכישה (פס"ד מנדל) והן לעניין הפטור ממס שבח, וזאת לאור תיקון מס'
34 הדורש שימוש למגורים.

 זכות שימוש (
TIME SHARING )
מדובר בדירה המושכרת לשימוש של מספר ימים קבוע בשנה כשאין למקבל הזכות רישום בספרי המקרקעין ההופך אותו לחוכר או בעלים במשותף של הדירה.

לדעתנו, זכות שימוש זו אינה עולה בגדר "זכות במקרקעין" ולכן מכירתה לא תחויב במס שבח, רכישה או מכירה.

כמו כן, בעל הזכות לא יוכל ליהנות מהפטור ממס שבח במכירתה.

 נכס קבוע לשימוש למגורים
מדובר בדירה בבעלות חברה המשמשת למגורים באופן קבוע לטובת עובדי החברה והזכות לשימוש בה הינה לתקופת זמן סבירה ולשימוש סביר למגורים.

לדעת נציבות מס הכנסה נו, דירה מסוג זה עולה בגדר "דירת מגורים מזכה" שכן נעשה בה שימוש סביר למגורים.

 

 מי אנחנו | החזר מס הכנסה | החזר ביטוח לאומי | החזר מס שבח | תכנון לפני פרישה | טיפים | רואה חשבון

 

       פיצויים | חוות דעת מומחה | פרסומים מקצועיים | לינקים | תנאי שימוש | סיפורי הצלחה | מפת האתר  

free tracking

2007

 ©

כל הזכויות שמורות לMax Tax -