החזר מס שבח עקב הוצאות מימון

שלמה קיבל 25700 ש”ח החזר מס שבח בעקבות הוספת הוצאות מימון ואחרות שהוצאו לרכישת דירה. שלמה מכר 2 דירות ב-4 השנים האחרונות וחויב במס שבח בגין מכירת הדירה השנייה . בעקבות בדיקה שנערכה התברר שבשומת השבח לא כללו את הוצאות המימון שהוצאו בגין הדירה וכן עלויות נוספות שנוצרו בעת רכישת הדירה (מס רכישה ,עלות בניית מטבח ,שפוץ מרפסת וכו’).
בעקבות פנייה לשלטונות מיסוי מקרקעין הוצאה שומה מתקנת ושלמה קיבל החזר מס בסך 25700 שח.