הנחה במס בשל דמי השכירות

משה קיבל 32500 ש”ח החזר מס בשל השכרת מבנה מסחרי.
משה פרש לגימלאות לאחר שנים רבות בהם היה אדריכל עצמאי. משה השכיר את המבנה ששימש אותו בעבר לעסקו. מבדיקה של רואה חשבון הסתבר כי למשה מגיע הנחה במס בשל דמי השכירות מהמבנה.
אם הגשת המסמכים המנומקים משה קיבל החזר מס של 32500 שח.