החזר דמי ביטוח לאומי בגין טעות בחישוב

שרית עבדה ב-2 מקומות וקיבלה החזר דמי ביטוח לאומי בסך 6920 ש”ח. שרית עבדה כשכירה ב 2 מקומות בין השנים 2014-2016 והכנסתה ברוטו מעבודה ראשית הייתה 3000 שח ומעבודה משנית 1500 שח. מבדיקה שערך רואה חשבון התברר כי מעסיקה המשני ניכה דמי ביטוח לאומי בשיעור מלא וללא התחשבות בשכרה הנמוך בעבודה הראשית. שרית קיבלה החזר דמי ביטוח לאומי בסך 6920 שח.