דינה קיבלה 22500 שח החזר מס בשל פריסת מס.
דינה פרשה מעבודתה וקיבלה 110,000 שח מענק בשל פרישה. לדינה נוכה מס בשיעור 30%.מבדיקה שערכנו הסתבר כי דינה לא ביקשה פריסת מס. צוות
max-tax הגיש בקשה לפריסת מס 4 שנים קדימה ובעקבותיו קיבלה דינה החזר מס של 22500 שח.

 

יוסי קיבל 8300 שח החזר דמי ביטוח לאומי . יוסי פרש פרישה מוקדמת ועובד כשכיר במשכורת חודשית של 2500 שח.מבדיקה שערכנו התברר כי חברת הפנסיה מנכה דמי ביטוח לאומי על פי השיעור המקסימלי הקבוע בחוק.צוות max-tax הגיש בקשה להחזר מס בגין השנים 2003-2006 ובעקבותיו קיבל יוסי החזר דמי ביטוח לאומי של 8300 שח.

 

משה קיבל 32500 שח החזר מס בשל השכרת מבנה מסחרי
משה פרש לגימלאות לאחר שנים רבות בהם היה אדריכל עצמאי. משה השכיר את המבנה ששימש אותו בעבר לעסקו.מבדיקה שערכנו הסתבר כי למשה מגיע הנחה במס בשל דמי השכירות מהמבנה.
משה קיבל החזר מס של 32500 שח.

 

גיל בן 43 פרש פרישה מוקדמת וחסך 72000 שח
גיל עזב את עבודתו וקיבל 250,000 שח פיצויי פיטורין בנוסף לקרן הפנסיה אשר תשלם  לו קצבה החל בהגיעו לגיל פרישה. חבות המס בגין פיצויי הפיטורין עמדה על 72000 שח.בעקבות בדיקתנו , ביקש גיל רצף קיצבה על סכום מענק הפרישה החייב במס , ולא נוכה לו מס מיתרת הפיצויים הפטורים .

 

שמעון בן 67 פרש לגימלאות וחסך 52000 שח.
שמעון קיבל מענק פרישה ובנוסף זכאי לפנסיה בשל שנות עבודתו. שמעון פנה למשרדנו על מנת להפחית את המס אותו נדרש לשלם בגין פיצויי הפרישה והקיצבה.בעקבות בדיקת משרדנו ביקש שמעון לבטל את הפטור מפיצויי הפרישה ולקבל זיכוי מס עד תקרת הקיצבה המזכה.  שמעון חסך 52000 שח.