שרית עבדה ב 2 מקומות וקיבלה החזר דמי ביטוח לאומי בסך 6920 ש"ח. שרית עבדה כשכירה ב 2 מקומות בין השנים 2004-2006 והכנסתה ברוטו מעבודה ראשית היתה 3000 שח ומעבודה משנית 1500  שח.מבדיקה שערכנו התברר כי מעסיקה המשני ניכה דמי ביטוח לאומי בשיעור מלא  וללא התחשבות בשכרה הנמוך בעבודה הראשית. שרית קיבלה החזר דמי ביטוח לאומי בסך 6920 שח.

 

משה עבד כשכיר וכעצמאי וקיבל החזר דמי ביטוח לאומי 22500 ש"ח. משה עבד כשכיר ומשכורתו החודשית ברוטו הייתה 15000 שח. בנוסף היה עצמאי והכנסתו החודשית הייתה 2500 שח. משה שילם דמי ביטוח לאומי על הכנסותיו. מבדיקה שערכנו הסתבר כי משה עבד מספר שעות מועטות כעצמאי ולפיכך הוא עונה על ההגדרה של "מי שאינו עובד ואינו עצמאי" ואינו חייב בגין הכנסותיו אלה בתשלום דמי ביטוח לאומי.משה קיבל החזר דמי ביטוח לאומי בסך 22500 שח

 

פזית אישה נשואה בעלת "עוסק פטור" קיבלה החזר דמי ביטוח לאומי בסך 5200 ש"ח. פזית אישה נשואה לדני העובד כשכיר בחברת הייטק. פזית הינה ספרית ומעצבת שיער העובדת מביתה. פזית שילמה על הכנסתה דמי ביטוח לאומי.מבדיקה שערכנו התברר כי מאחר ופזית עובדת מספר שעות מועט ומעצם היותה אישה נשואה היא פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי. גלית קיבלה החזר דמי ביטוח לאומי בסך 5200 שח.

 

גלית עובדת הייטק מימשה אופציות 5 חודשים לאחר שחזרה מחופשת לידה וקיבלה תוספת דמי לידה. גלית מימשה אופציות בסך 120000 שח כ 5 חודשים לאחר שחזרה מחופשת הלידה וחויבה בשל מימוש זה בתלוש השכר במס הכנסה ובדמי ביטוח לאומי. מבדיקה שערכנו התברר כי ניתן ליחס חלק מהכנסה זו לתקופה שבשלה קיבלה גלית דמי לידה. גלית קיבלה תוספת דמי לידה בסך 20000 שח.

 

שאול פנסינר השכיר חנות וקיבל החזר דמי  ביטוח לאומי 23200  ש"ח. שאול יצא לפנסיה בפרישה מוקדמת ומקבל פנסיה חודשית בסך 7300 שח.בנוסף הוא משכיר חנות בשכירות חודשית של 3000 שח.שאול שילם דמי ביטוח לאומי על הכנסותיו אלה. מבדיקה שערכנו הסתבר כי אין לשלם דמי ביטוח לאומי על הכנסתו הפאסיבית מהשכרת החנות מאחר והיא לא עולה כדי 50% מהכנסתו הכוללת. משה קיבל החזר דמי ביטוח לאומי בסך 23200 שח.