צור קשר

פרישה

מס שבח

ביטוח לאומי

מס הכנסה

מי אנחנו

דף הבית

חינם - בדיקה און ליין

שילמת הרבה למס הכנסה ? מכרת דירה או מגרש ושילמת אלפי שקלים מס שבח ? ניכו לך יותר מידי דמי

ביטוח לאומי? תן למומחים של צוות Max-Tax למצות את  כל הזכויות המגיעות לך. הבדיקה ללא תשלום ובדיסקרטיות מוחלטת. עמלה משתלמת רק על בסיס הצלחה.

 

את השאר נעשה נעשה כבר אנחנו עבורך.

חוות דעת מומחה

מי שמבקש לנקוט בהליך משפטי או להתגונן מפניו חייב פעמים רבות להצטייד בחוות דעת של

מומחה לצורך הוכחת טענותיו.
חוות דעת דיני עבודה
פוטרת ? פגעו בזכויותיך? אתה זקוק לייעוץ מקדמי,חוות דעת לבית המשפט ?המומחים של Max-Tax  יתנו לך מענה מקצועי ומהימן ,יחשבו את הסכומים המגיעים לך , ויעריכו את סיכוייך בתביעה בבית המשפט .חוות הדעת/יעוץ ניתנת בעניין- פיצויי פיטורים, התפטרות, זכויות עובדים, הרעת תנאים, חוזה עבודה אישי, נשים בהריון, הכרה ביחסי עובד מעביד, הלנת שכר, הפליה בעבודה, ועוד.
חוות דעת כלכלית
נדרשת עדות בעלת היבט כלכלי בבית משפט? זקוק לחוות דעת בעניין חישוב חוב הכולל חישובי ריבית והצמדה ? זקוק לחישוב מורכב כולל ריבית פריים, ריבית פיגורים, ריבית חשב כללי, מדדי תשומות
הבנייה ? רואי חשבון של
 Max-tax

לפרטים נוספים לחץ כאן

 

תכנון מס לפני פרישה

עזבת את מקום העבודה ? פוטרת? למשוך את כספי התגמולים ? לפרוס את הפיצויים קדימה או

אחורה לכמה שנים ? לבקש רצף קצבה ? לבקש רצף פיצויים ? לבחור בין הקטנת הזיכוי ממס בפנסיה חודשית לבין הקטנת תקרת הפטור לפיצויים?

לפרטים נוספים לחץ כאן

 

פרישה לגמלאות
שינויים לא מעטים ניכרים מעתה בחייך עם פרישתך לגמלאות ממקום עבודתך. בין השאר, גם חלק מהוראות מס הכנסה החלות עליך, כגמלאי/ת, שונות מאלה שחלו עליך כשכיר/ה, ועלון זה מיועד להבהירן.
מיהו גמלאי ומהו גיל פרישה?
מינואר 2004, גמלאי הוא מי שמלאו לו: בגבר 60 שנה ובאישה 55 שנה ומי שפרש בגין נכות יציבה (קבועה) של 75%.
מחודש אפריל
2004, ייקבע גיל הגמלאי בהתאם לחוק גיל הפרישה העלאת גיל הפרישה תהא בהדרגה ותפרס במשך מספר שנים.
 
מהי קצבה?
לעניין גיל פרישה, קצבה (פנסיה) היא התשלום החודשי המשולם לגמלאי (או חלילה לשאיריו) מהמעביד, או מקופת הגמל.
כמו כן, משולמת קצבה חודשית לגמלאי על-ידי המוסד לביטוח לאומי, שאינה נחשבת להכנסה.
מהו מענק?
מענק פרישה (או פיצויי פרישה) הוא סכום המשולם לעובד עקב פרישה מהעבודה בתנאים מסוימים.
במקרה של מוות משולם המענק לשאירי העובד (או לזכאים אחרים). 
מס הכנסה על הקצבה והמענק
קצבה המשולמת מקרן פנסיה ותיקה - 35% מהקצבה, עד תקרה מסוימת, המשולמת לגמלאים - פטורים ממס הכנסה (בינואר 2004 היתה התקרה 6,780 ש"ח). פטור זה מוגבל לסכום המתעדכן מדי פעם בפעם (בינואר 2004 - הסכום הפטור הוא 2,373 ש"ח).

לדוגמה:
קצבתך ממקום העבודה היא
8,000 ש"ח לחודש.
הפטור כיום מוגבל ל-
35% מהכנסה של 6,780 ש"ח לחודש. אם נחשב 35% ממנו :
6780* 0.35 =2,373)), הרי שעל סכום של 2,373 ש"ח מקצבתך לא תשלם מס הכנסה; והסכום החייב במס הוא איפוא 5,627 ש"ח .(8000-2373)
קצבה המשולמת מקופת ביטוח או מקרן פנסיה חדשה שאושרה לאחר .1.1995  ואילך, הסכום הפטור בקצבה יקבע על פי הסכום הגבוה מהשניים כגון : 35% מקצבתו המזכה או סכום הקצבה המוכרת .הקצבה המוכרת הינה קצבה המשולמת מכוח סכומים שחויבו במס בידי העובד בעת הפרשתם לקופה. ההוראות מאפשרות לקבל חלק יחסי מהקצבה מראש, לתקופה מוגדרת. פעולה זו, הקרויה ההיוון מקטינה כמובן את סכום הקצבה החודשית במהלך תקופת ההיוון בשיעור היוון.

 
מענק פרישה פטור ממס
מענק פרישה פטור ממס בגובה משכורת החודש האחרון לכל שנת עבודה ועד לתקרה של 9,890 ש"ח (נכון לינואר 2004) המתעדכנת מעת לעת.
 אין צורך באישור פקיד שומה לקבלת הפטור .נציב מס הכנסה רשאי להגדיל את הפטור עד 150% אך לא מעבר לתקרה כאשר אין לעובד זכויות פנסיה.
 
פטור משולב (לפיצויים וקצבה)
פורש הזכאי למענק פרישה פטור ממס ומקבל גם קצבה, יוכל לבחור בקבלת פטור ממס על המענק ו/או בפטור של 35% מן הקצבה. גובהו של הפטור מותנה בגובה המענק והקצבה ובתקרות הפטור.

מוצע לפורש לשקול את הבחירה במסלול הפטור (על המענק ו/או על הקצבה) בכובד ראש ותוך ראיה לעתיד.
מענק עקב מוותמענק לשארים עקב מוות פטור ממס עד לסכום כפול מהפטור על מענק פרישה.
סכום הפטור מתעדכן אף הוא מדי פעם בפעם (בינואר
2004 היה הסכום 19,790 ש"ח).
פריסת הכנסה
אם קיבלת סכום פיצוי כולל, העולה על סכום המענק הפטור, כמתואר לעיל, תידרש לשלם מס בגין הסכום העודף.
יחד עם זאת, כדי להקל על הפורש, נקבעו כללים לפריסת הכנסה, שמשמעותם חלוקת הכנסה בחלקים שווים על פני מספר שנים. כך אתה רשאי לבקש לפרוס את מענקי הפרישה ואת היוון הקצבה, החייבים במס, לפי כללים שקבע נציב מס הכנסה. פריסת ההכנסה על פני מספר שנים תביא, קרוב לוודאי, להקטנת המסים על המענק.
אם פרסת את הכנסתך, חובה עליך למלא טופס
0135 לשכיר בכל שנה בתקופת הפריסה, ולהגישו לפקיד השומה.
תשלומים לקופת גמל
אם אתה משלם באופן עצמאי לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל לקצבה (גם במסגרת חברת ביטוח), אתה זכאי לניכוי ממס (הקטנת סכום ההכנסה החייבת במס) או לזיכוי ממנו (הקטנת סכום המס שיש לשלמו), או לשניהם יחד. לשם כך יש למלא טופס 0135 לשכיר ולהגישו לפקיד השומה.

אם בתחילת שנת המס מלאו לך
50 שנה, אתה זכאי לניכוי מוגדל בגין תשלומיך לקופות הגמל.

 

 מי אנחנו | החזר מס | החזר ביטוח לאומי | החזר מס שבח | תכנון לפני פרישה | טיפים | רואה חשבון

 

       פיצויים | חוות דעת מומחה | פרסומים מקצועיים | לינקים | תנאי שימוש | סיפורי הצלחה | מפת האתר  

free tracking

2007

 ©

כל הזכויות שמורות לMax Tax -