צור קשר

פרישה

מס שבח

ביטוח לאומי

מס הכנסה

מי אנחנו

דף הבית

טיפים ל החזרי מס

החזר מס

 

אם אחד או יותר מהסעיפים הנ"ל חלים  עליך קיים סיכוי טוב שמגיע לך החזר מס:


החזרי מס הכנסה
עבודה רק בחלק משנת המס (למשל עקב אבטלה)
החלפת מעבידים במהלך השנה.
עבודה אצל 2 מעסיקים ויותר במהלך אותה שנת מס.
בעיה רפואית של העובד או בת הזוג או ילדיהם.
עולים חדשים עד 3 שנים מיום שעלו לארץ.
שינויים במצב משפחתי במהלך השנה(לידת ילד,גירושין וכו') .
חיילים משוחררים במשך שלוש שנים מיום שחרורם.
הפקדות לקופות גמל/קרן פנסיה באופן עצמאי.
אם קיבלת מענק פרישה יתכן כי  מגיע לך החזר בגין שנת הפרישה ועד 6 שנים אחריה.
קיבלת פנסיה חודשית ממספר מקורות
.
ברשותך  ניירות ערך סחירים במספר בנקים/חברות השקעות.


אם אחד או יותר מהסעיפים הנ"ל חלים  עליך קיים סיכוי טוב שמגיע לך החזר מס:


החזרי מס שבח
מכירת דירת מגורים או מגרש ללא הגשת דוח שנתי למס הכנסה
מכירת דירת מגורים/מגרש ללא תביעת הוצאות מימון .
דירת מגורים או מגרש ללא פריסה מס עד 4 שנים לאחור.


אם אחד או יותר מהסעיפים הנ"ל חלים  עליך קיים סיכוי טוב שמגיע לך החזר מס:

 

החזרי דמי ביטוח לאומי
אישה נשואה בעלת "עוסק פטור"
אישה נשואה המקבלת פנסיה
אם עבדת במקביל במספר מקומות עבודה כשכיר והכנסתך החודשית מהמעסיק העיקרי לא עברה את סך 4500 ש"ח ברוטו או לחלופין הכנסתך החודשית ברוטו מכל המקורות עברה את סך 35000 ש"ח בחודש
הכנסה פאסיבית (השכרת נכס ,שכר דירקטורים , זכות מונית וכו')הנמוכה מהכנסה כשכיר או עצמאי
הכנסה מ 3 מקורות בו זמנית : מעסק עצמאי משכר עבודה ומהכנסה פאסיבית.


 

 

חינם - בדיקה און ליין

שילמת הרבה למס הכנסה ? מכרת דירה או מגרש ושילמת אלפי שקלים מס שבח ? ניכו לך יותר מידי דמי

ביטוח לאומי? תן למומחים של צוות Max-Tax למצות את  כל הזכויות המגיעות לך. הבדיקה ללא תשלום ובדיסקרטיות מוחלטת. עמלה משתלמת רק על בסיס הצלחה.

 

את השאר נעשה נעשה כבר אנחנו עבורך.

חוות דעת מומחה

מי שמבקש לנקוט בהליך משפטי או להתגונן מפניו חייב פעמים רבות להצטייד בחוות דעת של

מומחה לצורך הוכחת טענותיו.
חוות דעת דיני עבודה
פוטרת ? פגעו בזכויותיך? אתה זקוק לייעוץ מקדמי,חוות דעת לבית המשפט ?המומחים של Max-Tax  יתנו לך מענה מקצועי ומהימן ,יחשבו את הסכומים המגיעים לך , ויעריכו את סיכוייך בתביעה בבית המשפט .חוות הדעת/יעוץ ניתנת בעניין- פיצויי פיטורים, התפטרות, זכויות עובדים, הרעת תנאים, חוזה עבודה אישי, נשים בהריון, הכרה ביחסי עובד מעביד, הלנת שכר, הפליה בעבודה, ועוד.
חוות דעת כלכלית
נדרשת עדות בעלת היבט כלכלי בבית משפט? זקוק לחוות דעת בעניין חישוב חוב הכולל חישובי ריבית והצמדה ? זקוק לחישוב מורכב כולל ריבית פריים, ריבית פיגורים, ריבית חשב כללי, מדדי תשומות
הבנייה ? רואי חשבון של
 Max-tax הינם בעלי ניסיון מקצועי בעניין וישיגו עבורך הלקוח את התוצאות הטובות ביותר.

לפרטים נוספים לחץ כאן

תכנון מס לפני פרישה

עזבת את מקום העבודה ? פוטרת? למשוך את כספי התגמולים ? לפרוס את הפיצויים קדימה או

אחורה לכמה שנים ? לבקש רצף קצבה ? לבקש רצף פיצויים ? לבחור בין הקטנת הזיכוי ממס בפנסיה חודשית לבין הקטנת תקרת הפטור לפיצויים?
חשוב שתדע כי כל החלטה פזיזה שתקבל על דעת עצמך בנושאי מיסוי הינה בלתי הפיכה ועלולה לעלות לך כסף רב !
המומחים של Max-Tax  יעשו לך סדר בבלגן יבצעו את תכנון המס המיטבי עבורך ויחסכו לך עד עשרות אלפי שקלים.

לפרטים נוספים לחץ כאן

 
 
 

 

הרפורמה במס - הקלות במס הכנסה לגמלאים ולבעלי הכנסות נמוכות

גהחל מה - 1 בינואר 2003 השתנתה שיטת הטלת המסים בישראל. במסגרת השינוי הוטל מס על הכנסות ריבית מתוכניות חיסכון ומפיקדונות, בידי מי שהכנסותיו אינן אינטגרליות לעסק. באיגרת זו נפרט את עיקרי הטלת המסים על הפיקדונות ותוכניות החיסכון, לאור הרפורמה במס, אשר נכנסו לתוקף החל מיום 1.1.2003 .
מיסוי זה מתייחס לרווחים מתוכניות חיסכון ופיקדונות אשר נבעו לאחר ה -
1 בינואר 2003. כלומר, כל הכנסות הריבית, הפרשי ההצמדה ורווחים אחרים אשר נצברו על ידי תוכניות

החיסכון או הפיקדונות עד ליום 1 בינואר 2003, פטורים ממס.
המס חל רק על התשואה (הרווח) של תוכניות החיסכון והפיקדונות שנבעה החל מיום 1.1.2003, ולא על הקרן.  חשבונות משותפים - הכנסות מריבית, הנובעות מפיקדון או מתוכנית חיסכון שבבעלות
משותפת בידי מספר שותפים, יחולקו באופן שווה בין כל השותפים. במידה וחלקם של השותפים בתוכנית החיסכון או הפיקדון אינו שווה, עליהם להוכיח זאת לפקיד השומה באמצעות מסמכים. כאשר אחד מהשותפים בחשבון זכאי לפטור, יינתן הפטור על הכנסות השותף הזכאי לו בלבד (נושא הפטורים יוסבר בהמשך).
מהו שיעור המס החל מה - 1 בינואר 2003
הכנסות ריבית ורווחים הנובעים מתוכניות חיסכון ופיקדונות, החל מיום 1.1.2003, יהיו
חייבים במס בשיעור של
10% או 15% והחל מ יום 1.1.2006 15% או 20% כמפורט בהמשך.
שיעור המס ייקבע בהתאם לסוג התוכנית: צמודה למדד (אינפלציה או שער מטבע), או לא צמודה למדד, וינוכה במקור על ידי הבנק.
 
1.פיקדונות צמודים למדד
תוכניות חיסכון או פיקדונות ייחשבו כ"צמודים למדד", רק אם הם צמודים במלוא למלוא שיעור עליית המדד או למלוא שיעור השינוי בשער המטבע. תוכניות חיסכון או פיקדונות מסוג זה יחויבו במס בשיעור של 15% רק על ההכנסה מריבית. הפרשי ההצמדה והשינויים בשערי החליפין יהיו פטורים ממס.

דוגמה:
הפקדת
100,000 ש"ח בתוכנית חיסכון לשנתיים, הצמודה למדד, בתוספת 20% ריבית לשנתיים. שיעור עליית המדד בשנתיים הללו היה 12%.
הואיל והפקדת את כספך בתוכנית חיסכון צמודה למדד, הרי ששיעור עליית המדד פטור ממס, ואילו על ההכנסה מריבית יוטל מס בשיעור
15% .

החישוב יבוצע כדלהלן :

סכום עליית המדד (הפרשי ההצמדה)
100,000 * 12% = 12,000 ש"ח

סכום ההכנסה מריבית
100,000 * 20% = 20,000 ש"ח

סכום הרווח (ריבית + מדד)
32,000 ש"ח

סכום המס (חישוב המס חל על הריבית בלבד)
20,000 * 15% = 3,000 ש"ח

חישוב הרווח הנובע מתוכנית החיסכון, לאחר ניכוי המס:

הכנסות ריבית והפרשי הצמדה
32,000 ש"ח

מס על הריבית
3,000 ש"ח

הרווח
29,000 ש"ח

2.פיקדונות שאינם צמודים למדד
תוכניות חיסכון או פיקדונות יחשבו כ"אינם צמודים למדד", רק אם אינם צמודים למלוא שיעור עליית המדד, או צמודים בחלקם לשיעור עליית המדד. בתוכניות חיסכון או פיקדונות מסוג זה יוטל מס בשיעור 10% על ההכנסה מריבית.

דוגמה:
הפקדת
50,000 ש"ח בפיקדון לא צמוד לשנה, הנושא 18% ריבית לשנה (שיעור עליית המדד 5% בשנה).
הואיל והפיקדון אינו צמוד למדד, ההכנסה מריבית פיקדון זה חייבת במס של
10%, ללא התחשבות בעליית המדד .
החישוב יבוצע כדלהלן :

ההכנסות מריבית הפיקדון
50,000 * 18% =9,000 ש"ח

סכום המס
9,000 * 10% = 900 ש"ח

חישוב הרווח הנובע מהפיקדון, לאחר ניכוי המס:

סך ההכנסות מריבית הפיקדון
9,000 ש"ח

סכום המס
900 ש"ח
הרווח
8,100 ש"ח
 
תוכניות חיסכון או פיקדונות אשר נפתחו לפני יום 1 בינואר 2003
למרות האמור לעיל, אם תוכנית החיסכון או הפיקדון נפתחו לפני יום ה - 8 במאי 2000
הרי שהרווחים אשר נבעו עד ל"תחנת היציאה הראשונה" (המועד בו ניתן למשוך סכומים מתוכנית החיסכון או הפיקדון), גם לאחר ה-
1 בינואר 2003, לא יהיו חייבים במס.

לגבי המשך התוכנית, הכנסות אשר ינבעו לאחר "תחנת היציאה הראשונה", יחויבו במס בתנאי שהמשיכה לא תגרום להרעה לאחור *. אם אכן קיימת הרעה לאחור בשל הוצאת הכספים מהתוכנית, לא ייחשב מועד זה כתחנת יציאה והפטור ממס על ההכנסות יישמר עד לתחנת היציאה הבאה או עד סיום תוכנית החיסכון או הפיקדון (בכל תחנת יציאה תבוצע בדיקה כאמור).
*הרעה לאחור - פגיעה בהכנסות הריבית שכבר נצברו, אך לא שולמו, אם הלקוח יצא בתחנת היציאה ולא המתין עד לפדיון . לעומת זאת, פגיעה בריבית עתידית (או ברווחים עתידיים כדוגמת בונוס שישתלם בסיום התוכנית), לא תיחשב כהרעה לאחור.
הבהרות
מועד החיוב במס על ההכנסה מריבית יחול רק ביום שבו חשבונך בבנק זוכה בריבית או במועד סיום התוכנית, כאמור לעיל.
תוכניות חיסכון או פיקדונות אשר ייפתחו לאחר ה- 1 בינואר 2003 יהיו חייבים במס על כל ההכנסות.
בתוכניות חיסכון או פיקדונות אשר מאפשרים לבחור בסיום התוכנית בין מספר מסלולים - חלקם צמודים למדד וחלקם אינם צמודים למדד - יחולו שיעורי המס בהתאם למסלול אשר ייבחר בסוף התקופה.
במקרים בהם נמשכו כספים מתוכניות חיסכון או פיקדונות לפני מועד פירעונם ("שבירה"), ישולם המס בהתאם לתנאי קבלת הכספים (צמודים או לא) .
כל האמור לעיל רלוונטי לגבי תוכניות חיסכון או פיקדונות שמקורם בהפקדות חד פעמיות, ולגבי תוכניות חיסכון או פיקדונות שמקורם בהפקדות רב פעמיות.
מהן ההקלות ומי זכאי להן
גמלאים ובעלי הכנסות נמוכות יוכלו ליהנות ממספר הקלות במסגרת חוק זה.
הכנסות מריבית של ילדים שלא מלאו להם
18 שנה בשנת המס מצטרפות להכנסות ההורים.
1. הקלות לגמלאים
מההקלות הבאות ייהנו כל מי שמלאו לו/ה או לבן/ת זוגו 65 שנים ביום 1 בינואר 2003 (ההקלות יינתנו רק אם אחד מבני הזוג נולד לפני 1 בינואר 1948):
א. החזר מס אוטומטי לגמלאים
בשנת המס שבה ימלאו לך או לבן/ת הזוג 65 שנים או יותר, תהיו זכאים לפטור בגובה של עד 4,000 ש"ח, בשל הכנסותיכם מריבית של תוכניות חיסכון או פיקדונות.
במידה ובשנת המס מלאו גם לך וגם לבן/ת הזוג 65 שנים או יותר, תהיו זכאים (שני בני הזוג), לפטור בגובה של עד 6,000 ש"ח , בשל הכנסותיכם מריבית של תוכניות חיסכון או פיקדונות.

במקרים הנ"ל, החזר המס ייעשה באופן אוטומטי ושוטף לחשבון העו"ש שלך, ממנו נוכה המס, ללא כל צורך בהגשת בקשה.
אם אינך מעוניין בהחזר אוטומטי, עליך לפנות למשרד השומה ולמלא טופס. במקרה זה תוכל לקבל את החזר המס לו הנך זכאי, רק על ידי הגשת דו"ח שנתי בתום השנה, בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.

דוגמה:
בשנת
2003 מלאו לך 65 שנים. ב - 1.1.2003 היה גילו של בן/ת הזוג 59 שנים . סך הכנסתכם מריבית בשנת המס 2003 היה 12,000 ש"ח. מאחר שרק לאחד מבני הזוג מלאו בשנת המס 65 שנים, תהיו זכאים לפטור ממס על הריבית - בסך 4,000 ש"ח. לפיכך, סכום ההכנסה מריבית החייב במס יהיה 8,000 ש"ח (4,000 - 12,000).על סכום זה ישולם מס בשיעור של 10% - 15% לפי העניין.

 
ב. פטור על הכנסות מריבית לגמלאים שהכנסתם, מקצבה או ממקור אחר, נמוכה.

מלאו לך בשנת המס
65 שנים או יותר, ולבן/ת הזוג 60 שנים או יותר, מוענק לכם פטור ממס על ההכנסות שנבעו מתוכניות חיסכון או פיקדונות - התלוי בגובה הכנסות שני בני הזוג (ההקלות יינתנו רק אם אחד מבני הזוג נולד לפני 1 בינואר 1948).

הפטור יינתן על
35% מהסכום הנמוך מבין השניים:
ההכנסות מתוכניות החיסכון והפיקדונות.
ההפרש שבין תקרת הקצבה הזכאית לפטור (כיום עומדת על 77,760 ש"ח לשנה) לבין ההכנסה החייבת של אחד מבני הזוג (הגבוהה מבין השתיים). לעניין זה, ההכנסה החייבת כוללת - קצבאות פטורות ממס בשל גיל פרישה (פנסיה) ורווחים מניירות ערך ולא כוללת - הכנסות ריבית הנובעות מתוכניות חיסכון או פיקדונות, דמי שכירות מהשכרת דירת מגורים ורווחי הון (שאינם בשוק ההון).

דוגמה:
הכנסתך החייבת (לא כולל הכנסות ריבית מתוכניות חיסכון או פיקדונות) היא
65,000 ש"ח ולבן/ת הזוג הכנסה חייבת בסך של 45,000 ש"ח. ההכנסה מריבית של תוכניות חסכון ופיקדונות היא 5,000 ש"ח.
לצורך חישוב הפטור, הריבית המזכה תהיה הסכום הנמוך מבין השניים: סכום הריבית (
5,000 ש"ח) או סכום ההפרש.
נחשב את סכום ההפרש בין התקרה השנתית הזכאית לפטור לבין ההכנסה החייבת הגבוהה יותר של אחד מבני הזוג (
65,000).

גובה ההפרש 65,000 - 
12,760 =  77,760

מכאן שהריבית הזכאית לפטור היא
5,000 ש"ח (הנמוך; 12,760 > 5,000 )

חישוב הפטור
5,000 * 35% = 1,750 ש"ח

סכום הריבית שיחויב במס יהיה
5,000 - 1,750 = 3,250 ש"ח

ועל סכום זה ישולם מס של
10% - 15% לפי העניין.
על מנת לקבל פטור זה, באפשרותך להגיש בסוף השנה דו"ח לפקיד השומה, אשר בו יפורטו כל הכנסותיך הן מריבית והן אחרות, על מנת לבצע את החישוב.

2. הקלה לבעלי הכנסות נמוכות (כולל גמלאים)

מהקלה זו ייהנו כל המשפחות שתקרת הכנסותיהן (כולל הכנסות ילדיהן עד גיל
18, הכנסות מריבית, קצבאות הביטוח הלאומי הפטורות / לא פטורות ממס וכדומה), מכל המקורות, לא עלתה על 48,000 ש"ח בשנת המס. משפחה כזו תהיה זכאית לפטור ממס בגובה 5,000 ש"ח על הכנסות מריבית של תוכניות חיסכון או פיקדונות.
אם הכנסת המשפחה היא מעל
48,000 ש"ח ולא יותר מ 53,000 ש"ח, יוקטן סכום הפטור (5,000 ש"ח) בגובה ההכנסה הנוספת שמעל 48,000 ש"ח.
דוגמה:
לבני הזוג הכנסה שנתית כוללת בסך
47,000 ש"ח, הכוללת בתוכה 4,000 ש"ח הכנסה מריבית, ולילדם בן ה - 17 הכנסה שנתית בגובה 3,000 ש"ח.

סך כל ההכנסה המשפחתית לשנה -
50,000 ש"ח (50,000 = 3,000 + 47,000)

הכנסתם גבוהה מהתקרה (
48,000 ש"ח) ולכן יש לחשב את גובה הפטור .

חישוב הפטור יבוצע בשני שלבים :

בדיקת הכנסות המשפחה מול התקרה
50,000 - 48,000 = 2,000 ש"ח

גובה ההכנסה הנוספת -
2,000 ש"ח

התאמת הפטור
5,000 - 2,000 =3,000 ש"ח (פטור מלא)

לפיכך יינתן הפטור לסכום של
3,000 ש"ח

סכום הריבית החייב במס
4,000 - 3,000 = 1,000 ש"ח (הכנסה מריבית)

באפשרותך לגשת לפקיד השומה בתחילת השנה ולבקש תיאום מס, על הכנסותיך מריבית.
לחילופין, על מנת לקבל פטור זה, באפשרותך להגיש בסוף השנה דו"ח לפקיד השומה, אשר בו יפורטו כל הכנסותיך הן מריבית והן אחרות, על מנת לבצע את החישוב.
3. הקלות נוספות עולים חדשים
אם את/ה עולה חדש/ה, והפקדת בפיקדון במטבע חוץ בבנק כספים שמקורם מלפני עלייתך ארצה, תהיינה ההכנסות מריבית פטורות ממס למשך 20 שנה. זאת, מיום שנהיית לתושב/ת ישראל לראשונה. לקבלת ההטבה תנאים נוספים המפורטים בעלון לעולים חדשים ותושבים חוזרים.

פיקדון פיצויים
הכנסות ריבית, שנבעו מתוכניות חיסכון או פיקדונות במטבע חוץ, שמקורם בפיצויים, בקצבה או בקצבת נכים (נכי רדיפות הנאצים, יתומי מלחמת העולם השניה וכדומה), תהיינה פטורות ממס גם לאחר ה-
1 בינואר 2003.

פטור לנכים 100% ולעיוורים
נכה 100% , או עיוור שסך הכנסותיו מעסק או מעבודה נמוכות מהתקרה בגובה 56,400 לשנה , יקבל פטור נוסף בגובה של 63,600 (120,000-56,400).הפטור הוא רק להכנסות הנובעות מתכניות חיסכון או פקדונות של כספים אשר התקבלו בשל פגיעת גוף,מכוח פיצויים או ביטוח.

ניתן ליהנות מכל ההקלות במצטבר, במידה ויש זכאות לגביהן!

 

 

 מי אנחנו | החזר מס הכנסה | החזר ביטוח לאומי | החזר מס שבח | תכנון לפני פרישה | טיפים | רואה חשבון

 

       פיצויים | חוות דעת מומחה | פרסומים מקצועיים | לינקים | תנאי שימוש | סיפורי הצלחה | מפת האתר  

free tracking

2007

 ©

כל הזכויות שמורות לMax Tax -