צור קשר

פרישה

מס שבח

ביטוח לאומי

מס הכנסה

מי אנחנו

דף הבית

חינם - בדיקה און ליין

שילמת הרבה למס הכנסה ? מכרת דירה או מגרש ושילמת אלפי שקלים מס שבח ? ניכו לך יותר מידי דמי

ביטוח לאומי? תן למומחים של צוות Max-Tax למצות את  כל הזכויות המגיעות לך. הבדיקה ללא תשלום ובדיסקרטיות מוחלטת. עמלה משתלמת רק על בסיס הצלחה.

 

את השאר נעשה נעשה כבר אנחנו עבורך.

חוות דעת מומחה

מי שמבקש לנקוט בהליך משפטי או להתגונן מפניו חייב פעמים רבות להצטייד בחוות דעת של

מומחה לצורך הוכחת טענותיו.
חוות דעת כלכלית
נדרשת עדות בעלת היבט כלכלי בבית משפט? זקוק לחוות דעת בעניין חישוב חוב הכולל חישובי ריבית והצמדה ? זקוק לחישוב מורכב כולל ריבית פריים, ריבית פיגורים, ריבית חשב כללי, מדדי תשומות הבנייה ? רואהי חשבון של Max-tax הינם בעלי ניסיון מקצועי בעניין וישיגו עבורך הלקוח את התוצאות הטובות...

לפרטים נוספים לחץ כאן

תכנון מס לפני פרישה

עזבת את מקום העבודה ? פוטרת? למשוך את כספי התגמולים ? לפרוס את הפיצויים קדימה או

אחורה לכמה שנים ? לבקש רצף קצבה ? לבקש רצף פיצויים ? לבחור בין הקטנת הזיכוי ממס בפנסיה חודשית לבין הקטנת תקרת הפטור לפיצויים?
חשוב שתדע כי כל החלטה פזיזה שתקבל על דעת עצמך בנושאי מיסוי הינה בלתי הפיכה ועלולה לעלות לך כסף רב !

לפרטים נוספים לחץ כאן

 

יהחשיבות בהבחנת המעמד, שבו מוגדר המבוטח, קובעת,את חבותו בדמי ביטוח לאומי. המוסד לביטוח לאומי מגדיר את המבוטחים "כעובד שכיר", "כעובד עצמאי" ובנוסף קיימת הגדרה "לא עובד ולא עובד עצמאי" (לרבות פנסיה מוקדמת).

יש לזכור, שהחבות בדמי ביטוח היא נטל, שבצדו יש גם תגמול.
דיווח מוטעה או חוסר תשומת לב עלולים להפוך את התשלום לנטל, שלא יהא בצדו תגמול ויש לשים לב לכך מבעוד מועד
.

 

 

עובד עצמאי

אדם העונה על אחד מהתנאים לעיל יחשב כעובד עצמאי :
מי שעסק בתקופה מסוימת במשלח ידו שלא כעובד, לפחות שתיים עשרה שעות בשבוע בממוצע, והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו היא לפחות %15 מהשכר הממוצע (1130 ש"ח בחודש, נכון לחודש ינואר 2007).

מי שעובד יותר מ-20 שעות בשבוע בממוצע מי שהכנסתו היא יותר מ-50% מן השכר הממוצע במשק (3,768 ש"ח בחודש, נכון לחודש ינואר 2007).
 

מי שאינו עובד ולא עובד עצמאי

בקבוצה זו נכללים ארבעה סוגי מבוטחים:
מובטל או בעל הכנסות שלא נופלות להגדרת עובד, או עובד עצמאי, לרבות הכנסות משכרדירה,מריבית וכו' .
מי שמקבל פנסיה מוקדמת.
מי שחלים עליו הכללים בתוספת השלישית לצו בדבר סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים.
מי שאינו מבוטח בזכות עצמו. נשים נשואות, עקרות בית, שבן זוגו מבוטח ואין להן הכנסות מעבודה כשכירות או כעצמאיות, המבוטחות מכוח הבעל (לרבות אלמנות, בתנאים מסוימים, המקבלות קיצבה מאת המוסד לביטוח לאומי).
 

רצפה ותקרת ההכנסה שממנה מחושבים דמי ביטוח וגמלאות מחליפות הכנסה

הכנסות המינימום והמקסימום לחיוב בדמי ביטוח מבוססות על שיעור מן השכר הממוצע במשק, שמתפרסם מדי פעם בפעם. השכר הממוצע 7,537 ש"ח לחודש. המינימום: 3,710 שח המקסימום: 35,760 שח
מכיוון שדמי הביטוח נעים בין מינימום למקסימום, נקבע שסדר ההכנסות בעת חישוב המקסימום יהיה כדלקמן ועל פי האמור לעיל:
משכורת (לרבות הכנסה על פי צו סיווג מבוטחים)
הכנסות של עובד עצמאי
הכנסה שאינה מעבודה
פנסיה מוקדמת

 

מבוטח, שהוא גם עובד וגם עובד עצמאי

מהכנסותיו משכר של מבוטח זה מנכה המעביד דמי ביטוח, ועל הכנסותיו ממשלח ידו, במגבלת המקסימום החייב בדמי ביטוח, ישלם המבוטח הנ"ל דמי ביטוח כעובד עצמאי. ההכנסה המקסימלית תחושב על פי צירוף הכנסותיו כשכיר, בשלב הראשון, ובשלב השני כעובד עצמאי, עד גובה חמש פעמים השכר הממוצע במשק.

 

עובד עצמאי, שאין עיקר הכנסתו ממשלח ידו (ואינו שכיר)

מבוטח הנופל להגדרה זו חייב בדמי ביטוח על הכנסותיו כעובד עצמאי, לפי שיעור דמי הביטוח של מבוטח עצמאי, ועל הכנסותיו האחרות לפי שיעורי דמי הביטוח, החלים על הכנסות שאינן מעבודה. המבחן הוא 50% מההכנסות. אם 50% לפחות מהכנסותיו אינם מעבודתו כעובד עצמאי - הוא חייב בדמי ביטוח על הכנסותיו כעובד עצמאי והכנסותיו הנוספות, עד המקסימום.

 

עובד שכיר, שאין עיקר הכנסתו משכר (ואינו עצמאי

מבוטח שכיר, שאין עיקר הכנסתו משכר - הכנסותיו הנוספות חייבות בדמי ביטוח, בשיעורי דמי הביטוח החלים על הכנסות שאינן מעבודה. המבחן זהה למבחן העובד העצמאי - דהיינו: אם 50% לפחות מההכנסות אינן ממשכורת, אזי ההכנסות הנוספות יהיו חייבות בדמי ביטוח במגבלת המקסימום.
הערות כלליות לאמור לעיל:
הכנסות שאינן מעבודה אינן זכאיות במרבית המקרים לגמלאות.
יתכן מצב, שמבוטח או מבוטחת ישלמו דמי ביטוח מסיבה של גובה ההכנסה, אךלא יהיו זכאים לדמי לידה, לדמי פגיעה בעבודה וכו'.

 

 מי אנחנו | החזר מס הכנסה | החזר ביטוח לאומי | החזר מס שבח | תכנון לפני פרישה | טיפים | רואה חשבון

 

       פיצויים | חוות דעת מומחה | פרסומים מקצועיים | לינקים | תנאי שימוש | סיפורי הצלחה | מפת האתר  

free tracking

2007

 ©

כל הזכויות שמורות לMax Tax -